ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzonej w ramach projektu „Przemyślany Rozwój” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na terenie Miasta Przemyśla w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2020 r.