WAŻNY KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PRZEMYŚLU

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną i wzrostem zachorowań na Covid CoV-2
i objęciem Miasta Przemyśla tzw. “czerwoną strefą” oraz mając na uwadze troskę o zdrowie i życie pracowników – działając zgodnie z §1 ust.1-5 Zarządzenia Nr 9/2020 Dyrektora MOPS w Przemyślu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej

informuję, że

od dnia 29 października 2020 r. do odwołania zawiesza się bezpośrednią obsługę klientów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu.

Wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie lub elektronicznie.

  • tel. (16) 675 05 60
  • e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://epuap.gov.pl
  • poczta tradycyjna
  • istnieje możliwość pozostawienia korespondencji w skrzynkach podawczych przy budynku MOPS
    ul. Leszczyńskiego 3.

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowy Zespół d/s Orzekania
o Niepełnosprawności w Przemyślu będą dostępne dla interesantów wyłącznie w sprawach szczególnie pilnych, niecierpiących zwłoki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem MOPS lub PZOON, który zdecyduje o formie załatwienia sprawy oraz o konieczności ewentualnego przybycia interesanta do MOPS lub PZOON w uzgodnionym terminie przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

                                                                                                 Dyrektor MOPS

                                                                                              /-/  Piotr Hryniszyn