Zapraszamy do korzystania z infolinii przeznaczonej dla osób pozostających w kwarantannie!

Uprzejmie przypominamy o funkcjonującej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przemyślu infolinii 509 657 566 (czynna od 7.30 do 19.30), gdzie osoby potrzebujące (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje
oraz zgłaszać swoje potrzeby.