Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert

09.10.2019 r

na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.