Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza naboru kandydatów

– przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.