Informacja

Informujemy, iż Pan Bartosz Kołeczek zgodnie z zarządzeniem nr 27/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 30 września 2020r. został wyznaczony do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu i Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności będzie należeć w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi
    w art.6 ustawy,
  3. monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
    w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prosimy o kontakt w w/w sprawach z Panem Bartoszem pod numerem telefonu 16-675-02-37