Zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 14 września 2020 r

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.