Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 14 września 2020 r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 12 października 2020 r do 31 grudnia 2020 r.