Komunikaty

MOPS w Przemyślu przypomina, że termin składania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd upływa w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW –

 bezpłatna infolinia nr tel. 800 889 777

Osoby, które nie mogą złożyć wniosku w formie elektronicznej proszone są o kontakt telefoniczny
z MOPS w Przemyślu nr Tel. 16 6750246, 16 6750237

W związku z aktualną sytuacją wnioski można składać bez załączników, które później zostaną uzupełnione
( np. zaświadczenie lekarza specjalisty, faktury proforma)

Prosimy o dotrzymanie wyznaczonego przez PFRON ostatecznego terminu złożenia wniosku na MODUŁ I programu.

UWAGA !

MOPS w Przemyślu przypomina, że termin składania wniosków o wsparcie  finansowe w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – MODUŁ  III upływa w dniu 4 września 2020 roku.

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW –

 bezpłatna infolinia nr Tel. 800 889 777

Osoby, które nie mogą złożyć wniosku w formie elektronicznej proszone są o kontakt telefoniczny
z MOPS w Przemyślu nr tel. 16 6750246, 16 6750237

Prosimy o dotrzymanie wyznaczonego przez PFRON ostatecznego terminu złożenia wniosku na MODUŁ III  programu.

Obrazek "Aktywny samorząd"