Komunikat dot. Dożywiania

Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. W składanych wnioskach należy dokładnie i czytelnie wpisać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • pełną nazwę placówki oświatowej do której dziecko uczęszcza wraz ze wskazaniem
    adresu jej siedziby.
    Jeżeli wniosek zostanie złożony w miesiącu sierpniu br., należy przedłożyć zaświadczenia
    i oświadczenia o uzyskanych dochodach w miesiącu lipcu br. wraz z oświadczeniem
    czy w miesiącu sierpniu br. nastąpiła bądź nastąpi zmiana sytuacji dochodowej.