Informacja dot. wniosków

Prosimy nie wrzucać wniosków na świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny i Program „Dobry Start” do skrzynki podawczej MOPS tylko korzystać z urny, która jest ustawiona przy punkcie obsługi klientów – wejście z podestem dla osób niepełnosprawnych. Urna jest dostępna w godzinach pracy punktu obsługi tj. PN-PT w godz. 8.30-14.30.