Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż nie ma konieczności składania
aktualnie nowych wniosków na świadczenie 500+.

Świadczenie to przyznane jest do 31.05.2021 r. i dopiero
w 2021 r. będą przyjmowane nowe  wnioski .

Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny składać tylko osoby,
którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania tego świadczenia
np. z powodu ustalenia przez Sąd.