Informacja

Przemyśl, dnia 23.06.2020 r.

A.LK.1201.1.5.20

Informacja

W dniu 30.06.2020 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, przy
ul. Leszczyńskiego 3 odbędzie się kolejny etap naboru na stanowisko Referenta w Dziale Wspierania rodziny
i pieczy zastępczej, tj. test wiedzy.

Z uwagi na stan epidemiczny test zostanie przeprowadzony w dwóch grupach:

                              
           Imię i nazwisko           
Godzina 09.00
1.Chuda Marta
2.Czyż Marzena
3.Czyżowska Alina
4.Fok Magdalena
5.Gut Kamila
6.Hawro Bernadetta
7.Koba Ewelina
8.Koba Sylwia
Godzina 10.00
9.Osip Edyta
10.Sało Paweł
11.Serwatko Justyna
12.Sękalska Ewa
13.Smyk Elżbieta
14.Stukan Anna
15.Włoch Jagoda

Wskazane osoby zobowiązane są do posiadania maseczek ochronnych oraz własnych długopisów.