Od 1 lipca 2020 r. wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online

                       

Dobry Start

Od 1 lipca 2020 r. wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online przez:

– Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/;
– bankowość elektroniczną;
– lub portal PUE ZUS
oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie ( po wcześniejszej rejestracji telefonicznej ) lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
WAŻNE !!!
Z uwagi na liczne błędy w elektronicznych wnioskach, proszę zwrócić szczególną uwagę na :
– nazwę organu właściwego ( zgodnie z miejscem zamieszkania )
– poprawne dane osobowe, w szczególności stan cywilny wnioskodawcy, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz poprawny adres poczty e-mail;
– poprawny adres szkoły ( często jest wpisywany adres zamieszkania wnioskodawcy )

W związku z panującą w kraju epidemią zachęcamy do składania wniosków online.

Przypominam, że świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start Wniosek o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać ze strony internetowej tut. Ośrodka : https://wcag.mops.przemysl.pl/dobry-start/

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków w formie tradycyjnej będą zamieszczone około 27 lipca 2020 r. na stronie internetowej MOPS.