Informacja

Doskonale wiemy jak ogromną rolę w życiu dzieci przebywających w pieczy zastępczej pełnią
Rodzice Zastępczy i z jakimi trudami oraz przeszkodami zmagają się każdego dnia.

 Co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu razem z Kołem Rodzin Zastępczych DOM w Przemyślu uroczyście obchodziliśmy  Dzień  Rodzicielstwa Zastępczego, jednak w związku z obecną sytuacja epidemiologiczną w 2020 roku nie będziemy mogli celebrować jak dotychczas tego ważnego Święta.

Pragniemy podziękować wszystkim Rodzinom Zastępczym za zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowania się we własnych domach.

Drodzy Państwo dzięki Waszej trosce, dzieci odzyskują poczucie bezpieczeństwa i stabilizację,  a także zaczynają marzyć i realizować swoje plany.

Dziękując raz jeszcze za włożony trud, życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i sukcesów w tym trudnym zadaniu, które z oddaniem realizujecie każdego dnia, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.