Informacja o wstępnych wynikach naboru

Przemyśl, dnia 26.03.2020 r.

A.LK.1201.1.4.20

Protokół

            W dniu 26.03.2020 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, Komisja Rekrutacyjna w składzie:

● Jadwiga Lis – Przewodniczący Komisji

● Wojciech Podgórski – Członek Komisji

● Jerzy Pieniążek – Członek Komisji

● Łukasz Kiernozek – Sekretarz Komisji

Przeprowadziła wstępną selekcję złożonych ofert. W wyniku przeprowadzonych czynności komisja ustaliła:

– do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15.00 wpłynęło 22 oferty, z czego 15 ofert spełniało wymogi postawione
w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Są to oferty następujących osób:

  Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
  1. Chuda Marta Przemyśl
  2. Czyż Marzena Przemyśl
  3. Czyżowska Alina Sierakośce
  4. Fok Magdalena Dybawka
  5. Gut Kamila Śliwnica
  6. Hawro Bernadetta Małkowice
  7. Koba Ewelina Duńkowiczki
  8. Koba Sylwia Leszno
  9. Osip Edyta Przemyśl
  10. Sało Paweł Przemyśl
  11. Serwatko Justyna Przemyśl
  12. Sękalska Ewa Przemyśl
  13. Smyk Elżbieta Stubno
  14. Stukan Anna Jaksmanice
  15. Włoch Jagoda Żurawica

Wskazane osoby zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru. Termin przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmów kwalifikacyjnych zostanie przekazany telefonicznie osobom wymienionym w tabeli powyżej.