INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT GOTÓWKOWYCH

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 informuje się, że realizacja wypłat gotówkowych świadczeń od dnia 26 marca 2020 r. będzie się odbywała wyłącznie na wskazane przez Państwa rachunki bankowe.

Informacje o numerze rachunków bankowych należy dostarczyć do siedziby
MOPS Przemyśl przy ul. Leszczyńskiego 3.

Wzór druku wypłaty na konto bankowe: