Komunikat 5/2020

Ważne !!!

MOPS w Przemyślu przypomina, że termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd upływa w dniu 31 marca 2020 roku.

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW

 bezpłatna infolinia nr tel 800 889 777

Osoby, które nie mogą złożyć wniosku w formie elektronicznej proszone są o kontakt telefoniczny z MOPS
w Przemyślu nr Tel. 16 6750246, 16 6750237

W związku z aktualna sytuacją wnioski można składać bez załączników, które później zostaną uzupełnione
( np. zaświadczenie z uczelni/szkoły)

Prosimy o dotrzymanie wyznaczonego przez PFRON ostatecznego terminu złożenia wniosku o pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym