KOMUNIKAT 2/2020

KOMUNIKAT !!!

Zgodnie z zaleceniami administracji rządowej w trosce o zdrowie mieszkańców apelujemy do Klientów tut. Ośrodka oraz PZOON o rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych i skorzystania
z możliwości załatwienia spraw drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@mops.przemysl.plpoprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl), pisemną lub telefoniczną 016 675 05 60.

Sugerujemy  także, aby dokonywać zmian formy wypłaty wszelkich świadczeń wypłacanych przez tut. ośrodek z gotówkowej  na formę przelewu lub przekaz pocztowy.

Potwierdzenie założenia konta bankowego prosimy przesyłać pocztą lub na adres email: sekretariat@mops.przemysl.pl

Osoby przeziębione, chore, o zmniejszonej odporności prosimy o pozostanie w domach dla własnego bezpieczeństwa.
Młodzież i dzieci prosimy, aby w okresie do 25 marca 2020 r. pozostały w domach, ograniczyły kontakty
z innymi osobami, tak aby do maksimum zminimalizować ryzyko wzajemnego zarażenia.

Będziemy wdzięczni za zastosowanie się do powyższych rekomendacji w celu uchronienia Państwa
i obsługujących pracowników przed ewentualnym zakażeniem.