Harmonogram ŚWIADCZENIA RODZINNE za m-c kwiecień 2020

wypłacane  w  kasie  w godz. od 10.30 do 12.30 oraz w godz. od 12.45 do 14.15

10.04   WYPŁATA Z  FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO

14.04   A – D

15.04   E –  J

16.04   K

17.04   L – N

20.04   O – R

21.04   S –  Ś

22.04   T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów