Harmonogram ŚWIADCZENIA 500+w MARCU 2020 r.

wypłacane  w  kasie  w godz. od 10.30 do 12.30 od 12.45 do 14.15

20.03      A – J

23.03      K – O

24.03      P – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów, które realizowane są od 15 każdego miesiąca