System Obsługi Wsparcia (SOW)

System ten umożliwia elektroniczne składanie wniosków o dofinansowanie z środków PFRON zadań realizowanych przez PCPR i MOPS. Od 01.01.2020r. można tą drogą składać wnioski o turnusy rehabilitacyjne, pomoce ortopedyczne, a od 01.03.2020r. również z działań objętych programem Aktywny Samorząd.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o informowanie o w.w. możliwości osób niepełnosprawnych, opiekunów osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777), portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl).