Harmonogram ŚWIADCZENIA RODZINNE za m-c marzec 2020

2020r. wypłacane  w  kasie  w godz. od 10.30 do 12.30

od 12.45 do 14.15

09.03   A – D

10.03  WYPŁATA Z  FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO

11.03   E –  J

12.03   K

13.03   L – N

16.03   O – R

17.03   S –  Ś

18.03   T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów