ŚWIADCZENIA RODZINNE za m-c luty 2020r.

wypłacane  w  kasie  w godz. od 10.30 do 12.30 od 12.45 do 14.15

10.02   WYPŁATA Z  FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO

11.02   A – D

12.02   E –  J

13.02   K

14.02   L – N

17.02   O – R

18.02   S –  Ś

19.02   T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów