ŚWIADCZENIA 500+ w LUTYM 2020 r. wypłacane w kasie w godz. od 10.30 do 12.30 od 12.45 do 14.15

21.02. A – J

24.02. K – O

25.02. P – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów, które realizowane są od 15 każdego miesiąca