Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa2014- 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Nagłówek

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajową Organizacją Wsparcia Rolnictwa przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2019. Program w swoim założeniu przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom ,które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.            

 W/w osoby muszą spełniać kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.  1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Żywność wydawana jest w formie paczki w skład której wchodzi co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych. W składzie  zestawu rocznego znajduje się : olej rzepakowy, cukier biały, filet z makreli w oleju, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, gołąbki w sosie pomidorowym, ser podpuszczkowy dojrzewający, mleko UHT, herbatniki maślane, kasza gryczana, ryż biały, makaron kukurydziany bezglutenowy, makaron jajeczny, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, koncentrat pomidorowy, fasola biała, groszek z marchewka ,miód i sok jabłkowy.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej może skorzystać z tzw. Działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Są to warsztaty kulinarne, dietetyczne ,edukacji ekonomicznej, przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym , mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.