ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zadanie nr 1.

Finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla.

Nazwa stowarzyszeniaKwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych     w trakcie oceny
Koło Przemyskie Towarzystwa  im. Św. Brata Alberta,
ul. Focha 12;
37-700 Przemyśl
          162.000,00 zł           162.000,00 zł Oferta spełnia wymagania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2019 r., poz.688 z późn.zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie oferty                  87,00

Zadanie nr 2.

Wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni – brak rozstrzygnięcia.

Nazwa stowarzyszenia Kwota wnioskowana w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienieLiczba punktów przyznanych w trakcie oceny
brak oferty0,00 zł 0,00 złbrak oferty0,00

Zadanie nr 3.

Wspieranie działalności polegającej za zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni – brak rozstrzygnięcia.

Nazwa stowarzyszenia Kwota wnioskowana    w złPrzyznana kwota dotacji w złUzasadnienie Liczba punktów przyznanych w trakcie oceny
brak oferty0,00 zł0,00 złbrak oferty0,00