Świadczenia wychowawcze – styczeń 2020

ŚWIADCZENIA  500+w STYCZNIU 2020 r. wypłacane w kasie w godz. od 10.00 do 12.00 od 12.30 do 14.00

23.01      A – J

24.01      K – O

27.01      P – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów, które realizowane są

od 15 każdego miesiąca