Świadczenia rodzinne – styczeń 2020

ŚWIADCZENIA  RODZINNE za m-c  styczeń 2020r. wypłacane  w  kasie  w godz. od 10.00 do 12.00 od 12.30 do 14.00

10.01   WYPŁATA Z  FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO

13.01  A – D

14.01   E –  J

15.01   K

16.01   L – N

17.01   O – R

20.01   S –  Ś

21.01   T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów