Informacja o wyniku naboru

na stanowisko IOD w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.

wygrał: Przemysław Popiel, zam. Przemyśl.

Pan Przemysław Popiel spełnił wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. W sposób wyczerpujący udzielił odpowiedzi na zadawane przez członków komisji pytania oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.