Harmonogram – Świadczenia rodzinne

za m-c  listopad

2019r. wypłacane  w  kasie  w godz. od 10.00 do 12.00

                   od 12.30 do 14.00

07.11  A – D

08.11  E –  J

12.11  WYPŁATA Z  FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO     

13.11   K

14.11   L – N

15.11   O – R

18.11   S –  Ś

19.11   T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów