Harmonogram – świadczenia “500+” i “300+”

w LISTOPADZIE 2019 r. wypłacane  w  kasie

                            w godz. od 10.00 do 12.00
                                          od 12.30 do 14.00

21.11      A – J

22.11      K – O

25.11      P – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów