Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów

i analizy dokumentów aplikacyjnych naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Przemyślu.

            W dniu 30.10.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego 3, Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka nr 34/2019 z dnia 29.10.2019 r. w składzie:

●  mgr Piotr Hryniszyn –  Przewodniczący Komisji

●  mgr Elżbieta Herbut – Zastępca Przewodniczącego Komisji

●  mgr inż. Piotr Zajączkowski – Członek Komisji

●  mgr Jerzy Pieniążek – Członek Komisji

●  mgr Łukasz Kiernozek – Sekretarz Komisji

Przeprowadziła, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru Ośrodka, następujące czynności:

– analizę dokumentów aplikacyjnych

– wstępną selekcję kandydatów

W wyniku przeprowadzonych czynności komisja ustaliła:

Do dnia 24.10.2019 r. do godz. 15.00 wpłynęło 2 oferty, z czego ofert spełniających kryteria formalne naboru na wolne stanowisko urzędnicze wpłynęło 2. Jest to oferta następujących osób:

  • Brygida Pikor, zam. Jarosław
  • Przemysław Popiel, zam. Przemyśl

Wskazane osoby zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru, o terminie, którego zostaną indywidualnie poinformowani.