Informacja o wynikach naboru

Nabór na stanowisko wygrał: Tomasz Leszczyński, zam. Przemyśl. Pan Tomasz Leszczyński spełnił wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono pozytywnie predyspozycje i umiejętności kandydata pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Informatyka.