OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ochrony danych

Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze – wg Rozporządzenia RM z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936, z późn. zm.).