Harmonogram ŚWIADCZENIA RODZINNE za m-c październik 2019

2019r. wypłacane  w  kasie  w godz. od 10.00 do 12.00

od 12.30 do 14.00

09.10  A – D

10.10 WYPŁATA Z  FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO

11.10  E –  J

14.10   K

15.10   L – N

16.10   O – R

17.10   S –  Ś

18.10   T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów