Nieprzekraczalny termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach MODUŁU II.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu realizujący pilotażowy program Aktywny Samorząd przypomina mieszkańcom Przemyśla – osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym pobierającym naukę na poziomie wyższym – również w szkołach policealnych o nieprzekraczalnym terminie składania wniosków o dofinansowanie w ramach MODUŁU  II.

Wnioski można składać elektronicznie w dedykowanym przez PFRON systemie sow lub osobiście w MOPS w Przemyślu ul. Dworskiego 98 do dnia 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje WWW.pfron.org.pl/sow