Harmonogram – ŚWIADCZENIA 500+ i 300+

W PAŹDZIERNIKU 2019 r. wypłacane  w  kasie

w godz. od 10.00 do 12.00
 od 12.30 do 14.00

22.10      A – J

23.10      K – O

24.10      P – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów