Harmonogram wypłat

ŚWIADCZENIA 500+ i 300+
WE WRZEŚNIU 2019 r. wypłacane w kasie
w godz. od 10.00 do 12.00
od 12.30 do 14.00

20.09 A – J
23.09 K – O
24.09 P – Ż

Harmonogram wypłat w kasie nie dotyczy przelewów