Harmonogram wypłat

ŚWIADCZENIA RODZINNE za m-c wrzesień
2019r. wypłacane w kasie w godz. od 10.00 do 12.00
od 12.30 do 14.00

09.09 A – D
10.09  WYPŁATA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
11.09 E – J
12.09 K
13.09 L – N
16.09 O – R
17.09 S – Ś
18.09 T – Ż

Harmonogram wypłat w kasie nie dotyczy przelewów