U W A G A

Od 01.08.2019r. wnioski na zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2019/2020, oraz świadczenie wychowawcze
( 500 + ) i Dobry Start ( 300 + ) są przyjmowane w siedzibie MOPS Przemyśl przy ul. Leszczyńskiego 3 (sala konferencyjna)
Ponadto od 01.08.2019r. wchodzi w życie rozrządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. zmieniające rozrządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start”, które umożliwia przyznanie w/w świadczenia na dzieci, które będą uczyć się/ uczą w szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych. Wnioski dla tych dzieci składać można jedynie w wersji papierowej.