U W A G A

Wnioski dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego (SZO) na okres zasiłkowy 2019/2020 są przyjmowane w siedzibie MOPS Przemyśl przy ul. Dworskiego 98, pok. nr 1