Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I Obszaru C zadania nr 1 pilotażowego programu Aktywny samorząd. (uchwała Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r.)

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym skierowana jest do osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka ręcznego – posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,

-zatrudnionych lub uczących się lub posiadających opinię eksperta PRFON o uzyskaniu zdolności do pracy lub nauki w wyniku wsparcia w zakupie wózka

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym może być udzielona po upływie 3 lat od uzyskania pomocy, posiadanie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne tj. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez NFZ jest równoważne z opinią eksperta PFRON.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł I upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r.

Osoby nie spełniające powyższych warunków mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (specjalnego) w ramach zadania ustawowego powiatu – w trybie ciągłym

Szczegółowe informacje WWW.pfron.org.pl

w MOPS w Przemyślu ul. Dworskiego 98 pok. 6 i 7

Tel. 16 6750237 oraz 16 6750246