U W A G A

               Informacje telefoniczne w sprawie świadczeń wychowawczych „500+” można uzyskać pod numerami telefonów tut. Ośrodka w każdy:

 wtorek w godzinach od 8.00 do 11.00

czwartek w godzinach od 11.00. do 13.00

nr:  (16) 675 02 01 (dot. również świadczeń rodzinnych); (16) 675 02 31; (16) 675 02 24

       (16) 675 02 30; (16) 675 02 38 dot. świadczeń rodzinnych;

       (16) 675 02 25 dot. funduszu alimentacyjnego;

Natomiast przez cały tydzień do Państwa dyspozycji uruchomiona jest infolinia:

MPRiPS:  222 500 108 

PUW:   (17) 867 13 34

Zgodnie z art. 5 pkt f RODO, dane muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dlatego też z uwagi na powyższe pracownicy Ośrodka nie udzielają telefonicznie informacji szczegółowych dotyczących prowadzonych postępowań.

Ponadto informuję, że potwierdzeniem złożenia wniosków dla Państwa  jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) lub Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) generowane automatycznie w momencie złożenia wniosku.

W przypadku braków formalnych będą Państwo wzywani do ich usunięcia.