INFORMACJA

Świadczenie Dobry Start będzie wypłacane od miesiąca sierpnia 2019r. w kasie tut. Ośrodka wraz ze świadczeniami 500+ dla osób, które otrzymały informację o przyznaniu świadczenia na adres mailowy do 14.08.2019r.

21 sierpnia : A-J
22 sierpnia : K-O
23 sierpnia : P-Ż

Zgodnie z § 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061): Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Realizacja przelewów będzie odbywać się sukcesywnie od lipca 2019 r.