Radując się z faktu, że JESTEŚCIE i ochoczo podejmujecie w codzienności wciąż nowe wyzwania związane z Rodzicielstwem Zastępczym

– WSZYSTKIM WAM i każdemu z osobna – DZIĘKUJEMY życząc – niekończącego się optymizmu, ustawicznie pogłębionej motywacji, cierpliwości, zdrowia i miłości. Niech każdy dzień przynosi dobre i trwałe owoce w WASZYCH RODZINACH.

Plakat z podziękowaniami dla Rodzin Zastępczych