Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc kwiecień 2019 w kasie MOPS Przemyśl.

Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc kwiecień w kasie w godz. od 10:00 do 12:00 oraz od 12:30 do 14:00.

04.04     A – D

05.04     E –  J

08.04     K

09.04     L – N

10.04 WYPŁATA Z  FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO

11.04     O – R

12.04     S –  Ś

15.04     T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów