Konkursy ofert

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2019r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie ogłoszenie otwartych konkursów

Konkurs Nr 1 – Organizacja indywidualnego doradztwa zawodowego

Konkurs Nr 2 – Organizacja kursu kompetencji cyfrowych

Konkurs Nr 3 – Organizacja certyfikowanych szkoleń zawodowych

Konkurs Nr 4 – Organizacja staży zawodowych

Konkurs Nr 5 – Aktywizacja zdrowotna

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie

Zarządzenie Nr 13/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2019r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Zarządzenie Nr 13/2019 – Nabór kandydatów do komisji konkursowej