Unieważnienie konkursu ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje o unieważnieniu konkursu ofert w zakresie Aktywizacji Zawodowej.

Unieważnienie konkursu ofert – Aktywizacja Zawodowa