Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc luty 2019 w kasie MOPS Przemyśl.

Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc luty w kasie w godz. od 10:00 do 12:00 oraz od 12:30 do 14:00.

11.02     WYPŁATA Z  FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO

12.02     A – D

13.02     E –  J

14.02     K

15.02     L – N

18.02     O – R

19.02     S –  Ś

20.02     T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów